Про нас

Місія та цінності

Ми віримо, що мисленнєві здібності, розвинені шляхом запитування є необхідними як для належного заняття науками, так і принагідного наповнення повсякдення. Розмірковування
дозволяє людині цілісно і самостійно сприймати себе, світ і себе у ньому, а значить закріплювати можливість стійкого відношення до натиску того, що може бути нав’язаним.

Школа мислення і комунікацій PRAXIS має усі необхідні ресурси для належного формування у своїх слухачів таких компетентностей як читання з розумінням, уміння висловлювати усно і письмово власну думку, критичне та креативне мислення, ініціативність, емпатія та емоційний інтелект, приймати рішення, розв’язання складних абстрактних та життєвих проблем, здатність співпрацювати один з одним. Для педагогів та усіх зацікавлених створено Центр освітньої фасилітації, де кожен матиме можливість підвищити свою кваліфікацію у формі тренінгів, семінарів та сертифікатних програм.

Місія – організувати простір спалаху розуміння унікального і моментів переживання щастя.

Загальна мета – через міркування, комунікацію і діяння надати можливість максимальної участі у житті суспільства.

Освітня мета – запропонувати та показати можливості практики філософського запитування з подальшим набуттям сили мислення та дії.

Школа мислення і комунікацій PRAXIS – це школа цінностей, що ґрунтується на гуманістичному вихованні дитини як окремого учня у спільноті учнів. Кожна запропонована програма, підготовлена для певного вікової категорії, направлена на соціальний, емоційний, інтелектуальний, когнітивний та мовний розвиток у той же час сприяє позитивній відкритій самооцінці людини.

Методологія та підходи

Засадничим принципом Школи комунікації та мислення PRAXIS є застосування у своїй практичній діяльності провідних психолого-педагогічних, філософських методологій і методів. Заявлений підхід забезпечує науковість та професійність фасилітаторів у роботі з учнями, залишаючи осторонь будь-які «експерименти над дітьми». Ми послуговуємося виключно перевіреними світовим досвідом, практикою та наукою інструментами у реалізації теоретичної та практичної частин занять.

Передусім ми застосовуємо освітній досвід українського мислителя і педагога Василя Сухомлинського для якого дитяче філософування – це шлях до переконання через роздуми та міркування, а завдання педагога правильно визначити, на що здатний кожен учень у даний момент, як розвивати його розумові здібності надалі.

Базовою методикою у роботі з дітьми та дорослими є «Філософія для дітей» Метью Ліпмана, Анни Шарп та інших, основана на античній філософії, прагматизмі, аналітичній філософії, неопозитивізмі, конструктивізмі, постмодернізмі, тощо. Перевірений практикою десятками років більш ніж у 65 країнах світу механізм збалансованого розвитку критичного, креативного та  турботливого мислення якнайкраще, на наш погляд, забезпечує досягнення місії та завдань Школи.

Вагомим є також застосування принципу рівності та відкритості Жака Рансьєра: ми відкриті до дитячої точки зору, до того, що дитина так само може бути вчителем, як вчитель – учнем. Позиція «незаангажованого навчання» Івана Ілліча: будь-яка школа має власну систему навчання, має методологію тощо.

Наша Школа мислення і комунікацій PRAXIS відкрита до постійного безперервного навчання як учителя так і учня; це те місце, де не нав’язують остаточно правильну точку  зору, як єдиновірну: дитина сама всього досягає у навчанні. Ми підтримуємо «дискурс рівності» Пітера Мак-Ларена: перед освітою всі рівні, не залежно від кольору шкіри, соціального статусу, статків чи будь-чого іншого.

Ми вбачаємо в дитині, в першу чергу, особистість, яка здатна мислити, творити, змінювати.