Наш випускник

Наш випускник – це особистість, яка

 • допитливо пізнає та вдумливо запитує;

 • відкрита до світу та пошуків себе у ньому;

 • прямує у невідоме «завтра» з впевненістю та здатністю створювати й цінувати прекрасне;

 • здатна сприймати навколишній світ осмислено та критично та гнучко;

 • вільно формулює та висловлює власну точку зору, аргументовано та доказово;

 • розуміє як важливо співіснувати з іншими;

 • вихована на принципах гуманності та демократії;

 • здатна до креативності нового;

 • реалізовує себе як неповторну індивідуальність;

 • здатна цінувати час та ресурси;

 • усвідомлює міру своїх прав, свобод, обов’язків та відповідальності;

 • відчуває гідність і повагу до себе та інших.